Utredning ska föreslå nya uppgifter för PRV

Regeringen har idag beslutat att utse Peter Strömbäck till utredare för hur staten på bästa sätt kan främja innovationer och tillväxt genom insatser på det immaterialrättsliga området. Uppdraget går i huvudsak ut på att se över Patent- och registreringsverkets (PRV) arbete och föreslå nya uppgifter som bidrar till fler och växande företag samt förbättrad konkurrenskraft.

Läs mer

The post Utredning ska föreslå nya uppgifter för PRV appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.