Utredare ska se över skattereglerna vid generationsskiften i fåmansföretag

För att göra skattereglerna vid generationsskiften i fåmansföretag mer ändamålsenliga får en särskild utredare i uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften.

Läs mer

The post Utredare ska se över skattereglerna vid generationsskiften i fåmansföretag appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.