Uppgång för tjänstepriserna under första kvartalet

Tjänsteprisindex steg med 0,4 procent från fjärde kvartalet 2013 till första kvartalet 2014. Motsvarande förändring under föregående kvartal var en uppgång med 0,3 procent. Sedan första kvartalet 2013 har tjänsteprisindex stigit med 0,8 procent. Motsvarande årstakt föregående kvartal var en uppgång på 0,9 procent.

Läs mer

The post Uppgång för tjänstepriserna under första kvartalet appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.