Uppdaterad blankett för byråanstånd

Med anledning av att mervärdesskatt inte längre kan redovisas i inkomstdeklarationen har ansökan om byråanstånd med mervärdesskattedeklarationen samordnats med ansökan om byråanstånd med inkomstdeklarationen.

Ansökan görs på blanketten Byråanstånd SKV 2604. Blanketten har uppdaterats framför allt vad gäller den information som finns på blankettens baksida.

För att förenkla ansökningsförfarandet kommer Skatteverket att förutsätta att ansökan också avser mervärdesskattedeklarationen, förutsatt att villkoren för att medges byråanstånd för mervärdesskattedeklarationen är uppfyllda. Om ansökan om byråanstånd inte ska avse mervärdesskattedeklarationen – trots att villkoren för att medges sådant anstånd – så måste det särskilt anges.

Den nya blanketten finns att hämta på Skatteverkets hemsida:

Till blanketten

The post Uppdaterad blankett för byråanstånd appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.