The Economist hyllar Sverige

I februari lyfte The Economist fram den nordiska regionen som en modell för en pragmatisk och framsynt reform av välfärdsstaten. Sverige siktar mot framtiden och hanterar problem som andra länder kommer att ställas inför framöver, till exempel hur man kan mobilisera samhällets resurser och finansiera den offentliga sektorn på ett klokt och hållbart sätt.