Sveriges utrikeshandel första halvåret 2014

Sveriges export av varor och tjänster ökade med 3,2 procent och importen med 5,6 procent första halvåret 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Det är framförallt tjänstehandeln som drivit den positiva utvecklingen. Detta framkommer i Kommerskollegiums rapport om Sveriges utrikeshandel första halvåret 2014.

Läs mer

The post Sveriges utrikeshandel första halvåret 2014 appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.