Svensk rätt klarar EU:s krav för datalagring

De svenska reglerna om lagring och utlämnande av trafikuppgifter strider inte mot EU- eller europarätten. Det konstateras i en analys som i dag har lämnats till justitieminister Beatrice Ask och som gjorts för att EU-domstolen i april ogiltigförklarade det så kallade datalagringsdirektivet.

Läs mer

The post Svensk rätt klarar EU:s krav för datalagring appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.