Stark juli för kläder och e-handel

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 3,7 procent jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en ökning om 0,8 procent. 

Läs mer

The post Stark juli för kläder och e-handel appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.