Skatteverkets större insatser 2013

Den 20 februari höll Skatteverket sitt årliga seminarium om myndighetens större kontrollinsatser under 2013. Under seminariet redogjorde talarna bland annat för möjligheter att göra självrättelser, om fördjupade kontroller inom kontanthandeln och om metoder där myndigheter samarbetar för att störa och stoppa aktörer som ägnar sig åt grov ekonomisk brottslighet.