Skärpta straff mot systematiska fakturabedrägerier

Förekomsten av bluffakturor har under senare år blivit ett växande samhällsproblem som drabbar många, både privatpersoner och företag. I förlängningen leder det också till försämrad konkurrenskraft, färre jobb och lägre tillväxt, vilket drabbar oss alla.

Läs mer

The post Skärpta straff mot systematiska fakturabedrägerier appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.