Reporäntan oförändrad på 1,0 procent

Tillväxtutsikterna blir gradvis ljusare – samtidigt väntas det nu ta något längre tid än tidigare för inflationen att nå målet på 2 procent. För att stödja återhämtningen så att inflationen stiger mot målet behöver reporäntan vara kvar på en låg nivå en längre tid. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 1 procent och samtidigt justera ner reporäntebanan. Först andra halvåret 2014 väntas reporäntan höjas.