Rekordstark tillväxt i servicehandeln

Servicehandelsindex från Svensk Servicehandel & Fast Food visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 2,9 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Svensk servicehandel uppvisade den starkaste tillväxten på tre och ett halvt år. Inte sedan tredje kvartalet 2010 har tillväxten i branschen överstigit 2,5 procent. Servicehandlarnas framtidstro ligger även den på rekordnivåer, vilket talar för starkare försäljning under hösten.

Läs mer

The post Rekordstark tillväxt i servicehandeln appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.