Regeringen tillsätter utredning om fastighetspaketering

Den 11 juni meddelade regeringen att en utredning tillsätts avseende vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Utredningen ska titta på de samhällsekonomiska effekterna av s.k. fastighetspaketering för att säkerställa att skattereglerna inte särskilt gynnar vissa branscher eller vissa företag inom samma bransch.