Promemoria om skattefrihet för begagnande varor

Den omdebatterade frågan om moms på begagnade och skänkta varor i den ideella sektorn har nu resulterat i en promemoria från regeringen. Syftet med promemorian är att förtydliga reglerna kring skattefrihet, vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda och för vem och i vilken specifik verksamhet skattefriheten ska gälla.