Produktion inom näringslivet steg i augusti

Produktionen inom näringslivet ökade med 0,3 procent i augusti jämfört med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med augusti 2013 ökade produktionen med 1,8 procent i kalenderkorrigerade tal.

Läs mer

The post Produktion inom näringslivet steg i augusti appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.