Producentpriserna sjönk i mars

Producentpriserna sjönk med 0,2 procent i mars jämfört med februari. Även på hemmamarknaden sjönk priserna med 0,2 procent i mars jämfört med februari. Under samma period steg priserna på importmarknaden med 0,3 procent, samt med 0,1 procent på exportmarknaden.

Läs mer

The post Producentpriserna sjönk i mars appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.