Ökat nyföretagande i oktober

Under oktober månad i år registrerades 5 346 nya företag i de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Samma månad förra året nyregistrerades 4 988 företag. Det innebär en ökning med totalt 358 företag för perioden och ett trendbrott i en längre tillbakagång.