Oförändrade småhuspriser

Priserna på småhus har varit oförändrade under den senaste tremånadersperioden februari–april 2014, jämfört med föregående period november 2013–januari 2014. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 4 procent.

Läs mer

The post Oförändrade småhuspriser appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.