Nyheter från Ekonomi-info 2015-05-27 06:23:14

Regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att ta fram förslag om en skatt på finanssektorn. Finanssektorn antas i nuläget få en skattefördel till följd av att omsättning av finansiella tjänster är momsbefriade. Undantaget anses leda till en snedvridning av produktion och konsumtion till finanssektorns fördel på bekostnad av sektorer som tillhandhåller momspliktiga varor och tjänster.