Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet

Företagsskattekommittén överlämnade den 12 juni 2014 sitt slutbetänkande ” Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet ” till regeringen. Kommitténs uppdrag har varit att lämna förslag på ett nytt system för beskattning av bolag. Kommittén föreslår att det ska införas ett nytt system för bolagsbeskattning.

Läs mer

The post Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.