Nedgång för tjänsteproduktionen

Tjänsteproduktionen minskade, i säsongrensade värden, med 1,0 procent i maj jämfört med april. För tremånadersperioden mars-maj ökade produktionen med 1,2 procent jämfört med december-februari, säsongrensat. I kalenderkorrigerade tal ökade tjänsteproduktionen med 1,7 procent under maj 2014, jämfört med samma månad året innan.

Läs mer

The post Nedgång för tjänsteproduktionen appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Nedgång för tjänsteproduktionen

Tjänsteproduktionen minskade, i säsongrensade värden, med 1,0 procent i maj jämfört med april. För tremånadersperioden mars-maj ökade produktionen med 1,2 procent jämfört med december-februari, säsongrensat. I kalenderkorrigerade tal ökade tjänsteproduktionen med 1,7 procent under maj 2014, jämfört med samma månad året innan.

Läs mer

The post Nedgång för tjänsteproduktionen appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.