Näringslivets investeringar väntas bli oförändrade

Det framkom av uppgifter från SCB:s senaste investeringsenkät insamlad i februari. Under 2013 minskade industriföretagen sina volymer med 4 procent jämfört med 2012 och investeringarna uppgick till 54,5 miljarder. I år väntas industrin investera i nivå med ifjol.

Läs mer

The post Näringslivets investeringar väntas bli oförändrade appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.