Näringslivets investeringar förväntas minska

Efter flera år av ökande investeringar väntas industriföretagen minska sina volymer. Enligt den senaste investeringsenkäten planerar företagen att investera 53,7 miljarder kronor. Under 2012 investerade industriföretagen 56,9 miljarder, vilket innebär att årets investeringsvolym väntas minska med 10 procent.(SCB)