Måttlig ökning av företagskonkurserna i maj

Företagskonkurserna ökade med måttliga 1 procent i maj månad. Transportindustrin och partihandeln har det fortsatt kämpigt, medan konkurserna faktiskt har minskat något bland de privata tjänsteföretagen. Konkurserna i omvärlden förväntas öka under 2012, och framför allt är det förstås i södra Europa som utvecklingen är mest dramatisk.