Många konkurser fortsätter att oroa

Den ökning av företagskonkurser vi sett under inledningen av 2013 fortsätter och i april ökade antalet konkurser med hela 16 procent. De största ökningarna ser vi inom privata tjänster, byggindustrin samt information och kommunikation. Bland storstadsregionerna är det framför allt i Stockholms län och Skåne som konkurserna ökat mest. Det finns dock förhoppningar om en förbättring för de svenska företagen senare i år.(UC)