Liten uppgång för tjänsteproduktionen

Tjänsteproduktionen ökade, i säsongrensade värden, med 0,1 procent i juni jämfört med maj. För tremånadersperioden april-juni minskade produktionen med 0,1 procent jämfört med januari-mars, säsongrensat. I kalenderkorrigerade tal ökade tjänsteproduktionen med 2,6 procent under juni 2014, jämfört med samma månad året innan.

Läs mer

The post Liten uppgång för tjänsteproduktionen appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.