Lägre hushållssparande

Första kvartalet 2014 uppgick hushållens finansiella sparande till 29 miljarder kronor. Hushållen ökade sitt sparande i främst försäkringar och fonder utom aktiefonder, men fortsatte att nettosälja aktier. Sparandet var lägre än första kvartalet både 2012 och 2013, men i nivå med det första kvartalets genomsnittliga sparande de senaste fem åren.

Läs mer

The post Lägre hushållssparande appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.