Krav på personnummer skapar problem för EU-medborgare i Sverige

Utan personnummer är det svårt att få tillgång till många tjänster och funktioner i det svenska samhället. Det är ett problem också för EU-medborgare som flyttar till Sverige, visar en kartläggning som Kommerskollegium gjort.

Läs mer

The post Krav på personnummer skapar problem för EU-medborgare i Sverige appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.