Konsumentprisindex och inflation i maj

Konsumentprisindex (KPI) för maj 2015 har av SCB fastställts till 314,24. Det är en ökning med 0,3% sedan föregående månad. Samma period förra året steg konsumentpriserna med 0,1%. De faktorer som framför andra bidrar till att driva upp prisutvecklingen i maj är böcker, paketresor, transporter och livsmedel som samtliga stigit.