Konsumentprisindex för mars

Konsumentprisindex (KPI) för mars 2014 har av SCB fastställts till 312,68, en marginell sänkning från februaris värde som var 312,70. Mellan januari och februari steg priserna med 0,4 % men nu ser vi alltså återigen en dämpning av KPI på samma sätt som skedde mellan månaderna december och januari. Då sjönk dock priserna mer rejält, med 1,2 %.