Konkurserna minskar med 11 procent

Företagskonkurserna gick ner med 11 procent i maj månad och därmed fortsätter utvecklingen med färre konkurser under de senaste kvartalen. De största minskningarna ser vi inom främst detaljhandeln och transportsektorn och nedgången är spridd över de allra flesta län. UC:s statistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Läs mer

The post Konkurserna minskar med 11 procent appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Konkurserna minskar med 11 procent

Företagskonkurserna gick ner med 11 procent i maj månad och därmed fortsätter utvecklingen med färre konkurser under de senaste kvartalen. De största minskningarna ser vi inom främst detaljhandeln och transportsektorn och nedgången är spridd över de allra flesta län. UC:s statistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Läs mer

The post Konkurserna minskar med 11 procent appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.