Konjunkturen mattas av

Bankerna och företagen ser en avmattning i konjunkturen. Antalet som tror att konjunkturen kommer att försvagas ökar både bland bankerna och bland företagen. Det framgår av två färska undersökningar som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

Läs mer

The post Konjunkturen mattas av appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.