Kommitté ser över förutsättningarna att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige

För att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap och innovativt företagande i Sverige tillsätter regeringen en kommitté som får i uppdrag att göra en bred översyn av förutsättningarna för att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

The post Kommitté ser över förutsättningarna att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.