Kommande kapitalkrav på svenska banker

FI ger i dag besked om hur kapitalkraven för svenska banker kommer att utformas. Beskeden rör kapitalkraven för systemrisker för de fyra storbankerna, överväganden om den kontracykliska kapitalbufferten och höjningen av riskviktsgolvet för svenska bolån. Sammantaget innebär dagens besked en tydlig skärpning av kapitalkraven på svenska banker. Syftet är att skapa ett stabilare finansiellt system som i sin tur ger positiva effekter på samhällsekonomin.

Läs mer

The post Kommande kapitalkrav på svenska banker appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.