Inkassobolaget Alektum Finans skriver av tusentals fordringar mot barn

Alektums beslut kommer under en pågående domstolsprocess där KO företräder en flicka som Alektum stämt för obetalda skolfoton. Inkassobolagets fordran uppstod före 2009 då lagen ändrades och det blev tydligt att föräldrar inte får skuldsätta sina barn utan överförmyndarens samtycke.