Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

I promemorian föreslås vissa ändringar i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ändringarna föreslås i syfte att anpassa det svenska regelverket till internationella standarder och därigenom stärka och effektivisera det svenska systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Läs mer

The post Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.