Hushållens lån passerar 3 000 miljarder

I augusti uppgick hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) till 3 003 miljarder. Det är en ökning med 13 miljarder jämfört med föregående månad. Jämfört med motsvarande månad föregående år är det en ökning med 153 miljarder, vilket ger en oförändrad årlig tillväxttakt på 5,6 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.

Läs mer

The post Hushållens lån passerar 3 000 miljarder appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.