Hushållen får det allt bättre

Hushållens ekonomiska standard har ökat med 42 procent under 2000-talet. De förvärvsarbetandes ökning är betydligt högre än den för icke-förvärvsarbetande. Andelen med låg ekonomisk standard som ökat många år i rad sjönk 2012.

Läs mer

The post Hushållen får det allt bättre appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.