Högt hushållssparande

Hushållens finansiella sparande fjärde kvartalet 2013 uppgick till 18 miljarder kronor. Inte sedan finanskrisen 2008 har hushållen sparat så mycket under ett fjärde kvartal. Nettosparandet i fonder och bankinlåning var 30 miljarder samtidigt som aktier nettosåldes till ett värde av 3 miljarder. Låneökningstakten tilltog 2013 då hushållen lånade mer än under 2012.

Läs mer

The post Högt hushållssparande appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.