Fortsatt stigande småhuspriser på bred front

Priserna på småhus steg med 3 procent under den senaste tremånadersperioden juni – augusti 2014, jämfört med föregående period mars – maj 2014. Under perioden steg priserna i nästa alla län. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, steg priserna med 6 procent. Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga län.

Läs mer

The post Fortsatt stigande småhuspriser på bred front appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.