Fortsatt minskning av företagskonkurserna

Företagskonkurserna minskade med 5 procent i mars och därmed fortsätter den positiva utveckling vi sett sedan andra halvan av förra året. Efter årets första kvartal uppgår konkursminskningen till 10 procent och nedgången är bred och jämnt fördelad över de allra flesta län och branscher. Statistiken omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Läs mer

The post Fortsatt minskning av företagskonkurserna appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.