Förslag om skattehöjningar för finansiering av reformer

Finansdepartementet skickar i dag ut en promemoria med ett antal skatteförslag på remiss. Syftet är att möjliggöra en samlad behandling av olika skatteförslag med budgeteffekter som kan bli aktuella att presenteras i budgetpropositionen för 2015.

Läs mer

The post Förslag om skattehöjningar för finansiering av reformer appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.