Förslag om krav på kassaregister för torg- och marknadshandeln

Den 1 januari 2010 infördes krav på kassaregister. Då undantogs torg- och marknadshandeln från kravet. För en förbättrad konkurrens på lika villkor föreslår därför regeringen, i en lagrådsremiss, att det generella undantaget från skyldigheten att använda kassaregister för torg- och marknadshandeln ska tas bort.