Försäljningen i detaljhandeln ökade i augusti

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 2,5 procent augusti 2014 jämfört med augusti 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 1,3 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,6 procent.

Läs mer

The post Försäljningen i detaljhandeln ökade i augusti appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.