Företagskonkurserna minskar med 11 procent

Konkurserna fortsätter att minska. I april gick 570 företag i konkurs, vilket innebär en nedgång med 11 procent jämfört med april 2013. De största minskningarna ser vi inom transportsektorn, detaljhandeln, information/kommunikation samt byggindustrin. Nedgången är jämnt fördelad över länen, med några undantag. Statistiken omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Läs mer

The post Företagskonkurserna minskar med 11 procent appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.