Företagskonkurserna fortsätter att minska kraftigt

Konkurserna inom svenskt näringsliv fortsätter att minska. De största minskningarna är inom transportsektorn samt inom detaljhandeln. De flesta större branscherna uppvisar nu färre konkurser. Under februari månad försattes totalt 565 företag i konkurs. Det motsvarar en minskning med 11 procent jämfört med februari 2013. I Sverige är det i Jönköpings län som konkurserna har minskat mest under inledningen av året.

Läs mer

The post Företagskonkurserna fortsätter att minska kraftigt appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.