Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning

I propositionen ges förslag som ska göra det möjligt för enskilda näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut att lägga ett sådant bokslut till grund för inkomstbeskattningen utan några ytterligare justeringar. Förslagen berör vissa grundläggande periodiseringsbestämmelser samt reglerna om lager, pågående arbeten och inventarier. I propositionen föreslås även ändringar i mervärdesskattelagen som anpassar mervärdesskattereglerna till reglerna om ett förenklat årsbokslut. Syftet med förändringarna är att det ska bli möjligt att tillämpa Bokföringsnämndens förenklade regelverk vid både inkomst- och mervärdesbeskattningen. 

Läs mer

The post Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.