Förbättrat läge i svensk ekonomi

Aktiviteten i den svenska ekonomin ökade andra kvartalet. Återigen var det främst inhemska komponenter som hushållskonsumtion och bostadsinvesteringar som var drivande. Både varu- som tjänsteproducenterna ökade sin produktion. Utrikeshandelsnettot tyngde däremot BNP-utvecklingen genom att importen ökade betydligt mer än exporten.

Det visar en analys av statistiken som presenteras i Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nummer 3/2014.

Läs mer

The post Förbättrat läge i svensk ekonomi appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.