Fördelning av moms efter skälig grund

Ett inköp av en vara eller tjänst kan ibland användas så att endast en del av den ingående momsen på inköpet är avdragsgill. Det gäller t ex inköp i ett företag som har både momspliktig och icke momspliktig verksamhet (s k blandad verksamhet). I ett ställningstagande redogör Skatteverket för sin syn på hur den ingående momsen ska fördelas när en beskattningsbar person endast delvis har avdragsrätt.