Fastighetsbeståndet taxerat till drygt 6 700 miljarder

Taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige ökade med 390,5 miljarder kronor eller 6,2 procent i och med 2012 års allmänna och särskilda fastighetstaxering. Det totala taxeringsvärdet uppgår därmed till 6 737 miljarder kronor, vilket är nästan två gånger mer än Sveriges BNP för år 2011.